در صورت هرگونه مشکل از طرق زیر شکایات خود را به مدیریت اعلام بفرمایید

info@mashahir24.com

۰۱۳-۳۳۷۲۳۵۹۱